Periajul uscat al pielii – beneficii si mituri

Periajul uscat al pielii – beneficii si mituri

Temperaturile scӑzute, aerul uscat şi straturile de haine pe care le purtӑm iarna afecteazӑ echilibrul cutanat. Pielea devine mai uscatӑ, mai sensibilӑ şi mai predispusӑ la eczemă. O tehnicӑ Ayurvedicӑ, de masaj al pielii, recunoscutӑ la nivel mondial pentru beneficiile sale în special în timpul iernii, este periajul uscat al pielii, realizat cu o perie cu fire moi, pe întreaga suprafaţӑ a corpului.

Beneficiile periajului uscat

Cel mai important beneficiu al periajului uscat este exfolierea blândӑ, alӑturi de deblocarea porilor, datoratӑ tehnicii de periere a pielii atunci când este uscatӑ. Acest lucru intensificӑ şi circulaţia sangnivӑ perifericӑ, fӑrӑ a depriva piela de umezeala naturalӑ, aşa cum se poate întâmpla în timpul exfolierii sub duş, mai ales atunci când apa este prea fierbinte. Tehnica poate îmbunӑtӑţi aspectul pielii în general, precum şi în zonele cu celulitӑ.   

Periajul uscat al pielii îmbunӑtӑţeşte starea de spirit, atât datoritӑ stimulӑrii senzoriale produsӑ în timpul periajului, cât şi prin faptul cӑ permite crearea unei legӑturi cu propria persoanӑ şi cu propriul corp. Grija şi atenţia faţӑ de sine, pe care le intermediazӑ periajul, chiar dacӑ nu dureazӑ decât 5 minute, susţine conectarea la sine şi oferӑ beneficii precum relaxare, stare de bine şi revigorare, atât mentalӑ, cât şi fizicӑ.   

Periajul trebuie început de la picioare, prin mişcӑri circulare, care sӑ urce cӑtre zona pieptului şi a inimii. Dupӑ aplicarea periajului, se recomandӑ un duş cald, nu fierbinte, pentru curӑţarea porilor, iar apoi aplicarea unui balsam sau ulei de corp, pentru hidtratarea în profunzime a pielii.

Miturile din jurul tehnicii

Sistemul limfatic face parte din sistemul imunitar şi contribuie la filtrarea sângelui de toxine. Se presupune cӑ periajul uscat stimuleazӑ sistemul limfatic, prin eliberarea porilor. El ar susţine procesul de detoxifiere prin transpiraţie, conducând la curӑţarea limfei. Este nevoie de mai multe studii, însӑ, pentru a demonstra acest lucru.   

În aparenţӑ, zonele corpului unde celulita este vizibilӑ, aratӑ mai bine dupӑ aplicarea periajului uscat. Acest fapt se datoreazӑ unei mai bune circulaţii a sângelui, pus în mişcare de această tehnicӑ, şi a aspectului mai sӑnӑtos al pielii şi nu eliminӑrii stratului adipos.

Atenţionӑri

Alegeţi o perie cu peri moi, din material natural, care sӑ nu vӑ irite pielea, preferabil cu coadӑ lungӑ. În cazul în care suferiţi de psoriazis, eczeme sau alte afecţiuni cutanate, ori dacӑ aveţi rӑni deschise, evitaţi zona afectatӑ. Dupӑ fiecare periaj, clӑtiţi bine peria, iar dupӑ 2-3 perieri spӑlaţi-o cu apӑ şi sӑpun şi lӑsaţi-o la uscat într-un loc luminos.